Prosjektside for bekledning til personer
tilknyttet NJFF Nordland

Bekledning valgt ut fra krav til bærekaft, kvalitet, økonomi.
Sentralt innkjøpte antrekk til instruktører, ansatte, styre, og senere evt. salgsartikler for medlemmer. På denne siden presenteres modeller og korrekturer på profilering.

19.05.23 Prosjektsiden er satt i bero