Profilering med Proshopavtale

Vi og mange av våre proffkunder har fokus på bærekraft – og setter ikke navnet sitt på hva som helst. Vi jobbber mye med å finne akseptable produkter og løsninger. Det er sjelden eller aldri de billigste alternativene, men det er prisen man må betale for å bidra til å styre utviklingen i riktig retning.

Som en del av Proshopavtalen vi tilbyr våre proffkunder, leverer vi bekledning og utstyr ferdig med profilering. Det gir enklere logistikk og raskere levering. Prisene på transfertrykk, gravering, brodering osv er konkurransedyktige og du får alltid fast forhåndspris. Forslag og korrekturer underveis i prosessen er inkludert.

Vil du vite mer om Proshopavtale og profilering på SQOOP, kan du ta kontakt her.